Skattefri omdanning


Oppsummering: Nå kan du omdanne NUF til AS – Skattefritt. Velger du skattefri omdanning vil FirmaHjelp håndtere hele prosessen for deg, fra vurdering av regnskapet, til produksjon av alle dokumenter, kommunikasjon med revisor, stiftelse av det nye AS'et og sletting av ditt LTD/NUF selskap.

Skattefri omdanning er tiltenkt for at de 12 000 NUF'ene som er registrert i Norge i dag skal kunne omdanne til AS på en relativt enkel og rimelig måte. Metoden innebærer at balansen pr. 31.12 benyttes som aksjekapital i et nytt AS. Omdanningen skjer skattefritt og må gjøres mellom 01. jan og 01. juli.
Snakk med en ekspert Bestill vurdering Bestill skattefri omdanning