Hva skjer ved bestilling?

Det er begrenset med ledige plasser og kun de første som bestiller skattefri omdanning er garantert å få sitt selskap omdannet. Du som NUF-eier kan ikke forholde deg til myndighetenes frist fordi det er regnskapsfører og revisor som skal gjøre jobben, og det er deres kapasitet som er avgjørende.

Bestill innen 01.02.2015 for å være sikret en ledig plass

Det er begrenset med kapasitet for skattefri omdanning og vi har derfor satt siste frist for bestilling 01.02.2015. Pris for skattefri omdanning: kr. 20 000,- + MVA.

Snakk med en ekspert Bestill skattefri omdanning

Etter bestilling av skattefri omdanning vil du bli tildelt en dato for når omdanningen vil være fullført. Ved å bestille tidlig har du mulighet til å påvirke hvor tidlig denne datoen kan settes da vi opererer etter "førstemann til mølla" prinsippet. Vær oppmerksom på at en slik bestilling forutsetter at vi mottar et komplett og ferdig avstemt regnskap for 2014. samt at betaling for tjenesten er gjennomført.

Snakk med din regnskapsfører

Du må snakke med din regnskapsfører for å sikre at 2014 regnskapet ditt kan ferdigstilles innen 01.03.2015. Regnskapsfører forholder seg til lovpålagte frister og er derfor ikke tvunget til å gjøre klart regnskapet før 31.05. Normalt vil du likevel kunne be om å bli prioritert av din regnskapsfører ved å formidle at du skal foreta en skattefri omdanning.

Sikre at du har kr. 30 000 i verdier

Du må være sikker på at du har verdier for minimum kr 30 000 da dette er minstekravet for aksjekapital i et AS. Det vil da være disse verdiene som benyttes som tingsinnskudd i nytt AS. Dersom du er usikker eller ikke har nok verdier bør du tenke om det kanskje er mulig å utsette planlagte kjøp eller omdisponere dine midler slik at verdiene er tilstede ved omdanningstidspunktet. Du kan også skyte inn resterende beløp i kontanter.

Vi tilbyr også å gjøre en vurdering av ditt regnskap per dags dato, da for å se om du oppfyller myndighetenes krav, samt våre krav for fastpris på skattefri omdanning.

Ettersend nødvendig dokumentasjon

  • Komplett, korrekt og avstemt regnskap for 2014, samt
  • eventuell tilleggsdokumentasjon dersom revisor ber om dette

For at den skattefrie omdanningen skal fullføres forutsettes det forøvrig at all nødvendig dokumentasjon og eventuelle spørsmål fra regnskapsfører og/eller revisor blir tilsendt etter aktuelle frister. Liste over hva som skal dokumenteres og frister blir tilsendt ved bestilling. Vi vil også følge deg opp med påminnelser og svare på eventuelle spørsmål.

Kommuniser nytt org.nummer til dine leverandører og kunder

Når prosessen er ferdig og det nye AS'et er klart til bruk vil du måtte kommunisere til eventuelle leverandører du har kontrakter med at du har skiftet org.nummer. Vær oppmerksom på at dette er en åpning for at misfornøyde leverandører kan komme seg ut av avtaler på da et nytt org.nummer innebærer en ny juridisk enhet.


Snakk med en ekspert Bestill skattefri omdanningBestill en vurdering
Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å vurdere om man tilfredsstiller myndighetenes krav og samtidig kommer inn under fastpris vilkårene. Derfor har vi et tilbud på vurdering av ditt regnskap ved å sende oss følgende:

  • Ligningsdokumenter for 2013
  • Saldobalanse for 2013
  • Saldobalanse for 2014 (frem til siste oppdaterte mnd).
  • Selskapsbeskrivelse

Etter ca. en uke etter at vi har mottatt disse dokumentene vil du få vår vurdering. Denne vurderingen vil gi deg svar på følgende:

  • Hvorvidt du tilfredsstiller myndighetenes krav til skattefri omdanning.
  • Hvorvidt du tilfredsstiller våre krav til fastpris, og
  • et konkret pristilbud dersom du faller utenfor fastpris tilbudet.

Snakk med en ekspert Bestill vurdering

Du får fratrekk for denne kostnaden ved bestilling av skattefri omdanning senere. Rabattkoden tilsendes sammen med vurderingen og må benyttes innen 10 dager etter at den er mottatt.