Hva koster skattefri omdanning?


Totalpakke

kr. 20 000,- + mva.
Tilkommer avgift fra Brreg, kr. 5 666,- (ikke MVA belagt)

Ingen skattefrie omdanninger er like. Denne totalpakken tar utgangspunkt i forventet normaltid for 9 av 10 NUF selskaper og gjør det langt mer forutsigbart og enklere for deg som kunde. Det forventes en bølge av NUF omdanninger som følge av nye regler for skattefri omdanning og følgende forutsetninger ligger til grunn for denne prisen.

Krav fra myndighetene:

 • Du har skattemessig aktivitet i selskapet (kun i Norge).
 • Det skal være samme eiere i nytt AS.
 • Det skal være skattemessig kontinuitet, alle verdier og forpliktelser skal videføres til nytt selskap.
 • Balansen i NUF pr. 31.12 benyttes som tingsinnskudd i nytt AS og må være minimum kr. 30 000
 • Skattefri omdanning må gjøres mellom 01.01 og 01.07
 • Både LTD og NUF selskapet skal slettes.

Krav til fastpris:

 • Oppdatert og korrekt regnskap per 31.12. 2013.
  Benytter du autorisert regnskapsfører kan du gå ut i fra at dette er i orden. Dersom du fører regnskapet selv, og det viser seg å være mangelfullt eller feil, vil det påløpe ekstra kostnader i forbindelse med klargjøring og kontroll til revisor.
 • Balansen i NUF kan ikke inneholde vesentlige immatrielle verdier, varelager eller aksjeposter.
  Denne type balanse vil medføre at revisor vil bruke mer tid på kontroll og godkjenning av verdiene.
 • Bestilling av skattefri omdanning gjøres innen 01.03
 • Etterspurt dokumentasjon mottas innen 10 dager, og i sin helhet innen 01.03.

Dersom du ikke kommer inn under fastpristilbudet grunnet merarbeid for regnskapsfører/revisor vil du motta pristilbud før igangsettelse.

Snakk med en ekspert Bestill skattefri omdanningEr du usikker? La oss gjøre en vurdering for kr. 2 990,- + MVA.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å vurdere om man tilfredsstiller myndighetenes krav og samtidig kommer inn under fastpris vilkårene. Derfor har vi et tilbud på vurdering av ditt regnskap ved å sende oss følgende:

 • Ligningsdokumenter for 2012
 • Saldobalanse for 2012
 • Saldobalanse for 2013 (frem til siste oppdaterte mnd).
 • Selskapsbeskrivelse

Etter en ca. en uke etter at vi har mottatt disse dokumentene vil du få vår vurdering. Denne vurderingen vil gi deg svar på følgende:

 • Hvorvidt du tilfredsstiller myndighetenes krav til skattefri omdanning.
 • Hvorvidt du tilfredsstiller våre krav til fastpris, og
 • et konkret pristilbud dersom du faller utenfor fastpris tilbudet.

Snakk med en ekspert Bestill vurdering

Det fine med denne vurderingen er at du for fratrekk for denne kostnaden ved bestilling av skattefri omdanning senere. Rabattkoden tilsendes sammen med vurderingen og må benyttes innen 10 dager etter at den er mottatt.