Hva er skattefri omdanning?

24. mai 2013 fastsatte Finansdepartementet en forskriftsendring av skatteloven slik at det nå er mulig å foreta skattefri omdanning av NUF til AS/ASA. Lovendringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntekståret 2013.

Målet til myndighetene har i lang tid vært at norske gründere skal velge norsk selskapsform. Etter først å ha gjort det enklere å starte AS, har myndighetene nå også gjort det enklere for de som allerede har et NUF å omdanne til AS skattefritt.

Med forenklingene AS har fått de siste årene er situasjonen i dag at AS og NUF har samme vilkår, så hvorfor vurdere å bytte til AS? NUF selskapene sliter veldig med et dårlig rykte og blir i mange tilfeller diskriminert. For deg som har aktiv drift bør skattefri omdanning derfor vurderes nå.

Totalpakke for skattefri omdanning:

Det er mange instanser som skal ha informasjon om en skattefri omdanning. I vår totalpakke har vi gjort det enkelt for deg, da vi er navet i denne prosessen og at du kun trenger å forholde deg til oss.

Etter at du har levert oss nødvending informasjon vil vi utarbeide en totalpakke av dokumenter som skal til følgende aktører:

 • Revisor for godkjennelse
 • Til Altinn for elektronisk registering
 • Til Brønnøysundsregistrene for registering av nytt AS og sletting av NUF
 • Til Ligningskontor for forklaring av prosessen
 • Til Merverdiavgiftsregisteret for registrering av MVA
 • Til CompaniesHouse i England for sletting av LTD

Totalpakken inkluderer følende arbeid og dokumentasjon:

 • Gjennomgang og kontroll av saldobalanse pr 31.12.2013
 • Kommunikasjon med styret/eier evt ekstern regnskapsfører for innhenting av nødvendig dokumentasjon
 • Utarbeidelse av åpningsbalanse pr 31.12.2013
 • Utarbeidelse av styrets redgjørelse for omdanning
 • Utarbeidelse av stiftelsesprotokoll
 • Utarbeidelse av vedtekter
 • Utabeidelse av samordnet registermelding
 • Revisors godkjennelse av åpningsbalansen
 • Revisors godkjennelse av styrets redgjørelse
 • Slette dokumenter og avgift for sletting av LTD til Companies House
 • Slette dokumenter for sletting av NUF til Brønnøysundsregistrene
 • Merverdiregisterings registering
 • Dokumentasjon til Ligningsmyndighetene for 2014
 • Mal for kundekommunikasjon vedrørende bytte av org.nummer

Snakk med en ekspert Bestill vurdering Bestill skattefri omdanning