NUF møter økende misnøye og skepsis

NUF har hele tiden møtt motstand. Holdningen til at NUF eiere gikk veien om Storbritannia ble ansett av mange som et smutthull til tross for Centros dommen. Mange mente også at man ikke burde starte eget firma hvis man ikke hadde mulighet til å fremskaffe 100 000 i egenkapital.

Den eksplosive populariteten til NUF tiltrakk seg også en del NUF leverandører som unnlot å informere og håndtere forpliktelsene til det utenlandske selskapet, enten grunnet manglende kompetanse eller lettvinthet, og samlet sett har dette bidratt til en generell misnøye og skepsis mot NUF.

NUF angripes fra flere hold

Ikke bare useriøse NUF leverandører har skylden for at NUF i dag er uglesett av mange. Proporsjonalt med veksten i antall NUF de siste 10 årene har skepsisen til selskapsformen økt. Den negative holdningen har også vært at selskapsformen ikke er seriøs nok grunnet manglende krav til egenkapital, at den kan åpne for økonomisk kriminalitet og at kreditorer får vanskeligheter med innkrevning siden morselskapet er utenlandsk.

Mediene slang seg etterhvert også på denne virkelighetsoppfatningen av NUF som selskapsform. Og etterhvert fikk også FirmaHjelp tilbakemelding fra sine klienter om at de i økende grad tapte i konkurransen om nye kunder grunnet at selskapsformen deres var et NUF, og ikke på bakgrunn av tilbudet, økonomiske forhold, leveringsdyktighet, m.m. I de tilfellene man ble vurdert som et NUF, ble man diskriminert og kampen om kunden var tapt av prinsipielle årsaker.


// Noen av de mange negative NUF omtalene i pressen:


Advarer mot lavere startkapital Revisorstøtte til Giske Selskapsleverandør kritisert La deg ikke lure Gamblingaksjer ikke oppgitt


Banker og kredittinstitusjoner har også hatt en økende negativ holdning til NUF

Vi har alltid vært enig i at innvilgning av lån må vurderes ut fra selskapets økonomiske situasjon. Men det etablerte seg tidlig en praksis blant banker og kredittinstitusjoner at straks de ble gjort oppmerksom på at selskapsformen var et NUF, gav de avslag på prinsipielle årsaker.

NUF er huff - Sparebank 1

Sparebank 1 blogg 27.04.2011: ”NUF = Huff”
Sparebank 1 mener NUF er sterkt overrepresentert når det gjelder konkurser, avviklinger og mindre tap. Dette gjelder også kostnader knyttet til bruk av andre gebyrbelagte tjenester

FirmaHjelp sine egne erfaringer

FirmaHjelp var Norges største leverandør av NUF på 2000 tallet, og vi var selv et NUF selskap før vi foretok en skattefri omdanning fra NUF til AS i 2013. Firmahjelp har også selv fått erfare hva det vil si å ha et NUF selskap og vi deler en av våre erfaringer......på et tidspunkt ønsket FirmaHjelp å lease en kopimaskin, det ble overlevert komplette og oppdaterte regnskapstall og alt virket å være i orden, inntil leverandøren ble oppmerksom på at Firmahjelp var et NUF selskap. Tilbakemeldingen som ble gitt var at ingen leasingavtaler ble gitt til NUF selskap. Det spilte ingen rolle at regnskapet til Firmahjelp på dette tidspunktet ble godkjent og kredittverdig.

FirmaHjelp, NUF


Manglende profesjonalitet blant NUF leverandører forsterker et allerede frynsete NUF rykte

Å eie et NUF selskap innebærer at man må ta hensyn til lovgivning i to land. 80 % av alle NUF er registrert med britisk morselskap, og det er krav til at årsregnskap (annual accounts) skal rapporteres, samt søknad om fritak fra selvangivelse. Dersom dette ikke gjøres slettes selskapet fra Companies House. Når foretaket i Storbritannia er slettet i Companies House, opphører også retten til å være registrert i Norge.

FirmaHjelp har alltid vært dette ansvaret bevisst for sine NUF kunder. Vi mener det er leverandørens ansvar å informere og håndtere dette for gründeren, ikke alle har vært enig eller hatt kunnskaper om dette og Brønnøysundregisteret varslet om sletting av 1700 NUF'er i 2010.


Se også pressemelding fra Brreg.: Varsler sletting av 1 700 NUF
Se også omtale fra Hegnar Online: Har du opprettet et NUF?

Gründerens ryddegutt

Finansavisen 25.11.2006: ”Gründernes ryddegutt”
Saken i Finansavisen omhandler useriøse NUF leverandører og Firmahjelp sin rydderolle.


Vær oppmerksom på useriøse "hjelpere" også i dag!

/>

Vi har hatt useriøse aktører som ønsket å profittere på NUF populariteten, og på samme måte har vi aktører som ønsker å hjelpe gründeren med å bytte til AS. Vær varsom! Det er ulovlig å starte AS for deretter å legge ned NUF selskapet UTEN å rapportere skatt til myndighetene. Dette gjelder også goodwill og forretingsverdier.