Jeg har et NUF, hva bør jeg gjøre?

Du trenger ikke å bytte til AS hvis situasjonen din i dag er slik at du ikke har behov for lån eller leverandørkreditter, og du heller ikke har ambisjoner om å endre driften din på en slik måte at det behovet oppstår.

Har du ambisjoner om å vokse og tiltrekke deg nye kunder bør du være oppmerksom på at du stiller svakere med et NUF enn med et AS. AS blir oppfattet som en mer seriøst selskapsform enn NUF.

Dersom driften din går i en retning hvor du vil ha behov for leverandørkreditt eller lån så bør du bytte fordi det er en generell skepsis mot NUF som selskapsform, og mange leverandører har et prinsipielt standpunkt mot å inngå avtaler med NUF.

NUF eiere kan omdanne til AS skattefritt

Finansavisen 27.08.2013: ”NUF-eiere kan omdanne skattefritt”
Saken i Finansavisen omhandler at det nå er kommet en ny mulighet for de som ønsker å bytte til AS: Skattefri omdanning er mulig fra mai 2013.

Når bør jeg vurdere skattefri omdanning?

NUF har ikke lenger noen fordeler i forhold til AS. Og fra mai 2013, har du mulighet til skattefri omdanning fra NUF til AS, som muliggjør å benytte opparbeidet egenkapital i ditt NUF til å stifte et AS uten å bli beskattet.

  • Du har opparbeidet minimum kr. 30 000 i egenkapital i NUF'et (det er mulig for deg med mindre i egenkapital å innbetale differansen i kontanter).
  • Du ønsker ikke å bli diskriminert p.g.a selskapsform av kunder, leverandører og banker.
  • Du ønsker en Norsk og seriøs selskapsform.

NUF i dag, bare ulemper?

Firmahjelp har vært en av pådriverne for å få bedre rammevilkår for gründere, og det er gledelig å se at AS har fått betydelig bedre rammevilkår. NUF har vært en fantastisk mulighet for norske gründere, men nå er tiden moden for å vurdere å bytte til AS.

Ikke bare er argumentene for å starte NUF fremfor AS skrumpet inn, de er snudd på hodet. Det er en generell oppfatning, fortjent eller ikke, at NUF ikke er seriøs nok. Det er blitt umulig å få lån eller kreditter, det er faktisk vanskelig å få lån selv om selskapet har egenkapital. Noen opplever store utfordringer med å få til leverandøravtaler, og andre synes det er problematisk å konkurrere om de beste kundene.

AS har fått lempet betraktelig på regelverket

# NUF AS Kommentar
Tillit blant banker, leverandører og kunder Nei Ja
Krav til aksjekapital Nei Ja (Satt ned til 30 000 f.o.m jan 2012)
Gjelder nyetableringer. Skattefri omdanning fra NUF til AS benytter verdiene i NUF'et som aksjekapital i AS'et.
Krav til revisjon av regnskapet Nei Nei (Fjernet for AS f.o.m mai 2011)
Krav til revisorgodkjent åpningsbalanse Nei Nei (Banker kan også godkjenne f.o.m juli 2013)
Mulighet for utbytte i inneværende regnskapsår Ja Ja (Mulig også for AS f.o.m juli 2013, men krever godkjenning av revisor)
Kan starte selskapet alene, uten varamedlem Ja Ja (Mulig også for AS f.o.m juli 2013)
Kan benytte aksjekapitalen til å dekke etableringskostnader Ja Ja (Mulig for AS f.o.m mai 2012)
Årlig vedlikeholdskostnad for NUF i UK. Ja (2300 pr år) Nei (AS skal årlig innrapportere aksjonærregisteroppgave, kalkuleres til ca. kr. 1000)