Eksplosjon av NUF etableringer

Årsaken til eksplosjonen av NUF-registreringer ligger først og fremst i den såkalte etableringsfriheten innenfor EØS. I 1999 slo altså EU-domstolen fast at enhver EØS-borger har rett til å etablere sitt eget selskap i det land innenfor EØS de måtte ønske (Centros dommen), uavhengig av hvilket land selskapet skal drive virksomhet i.

Antall NUF registreringer

Antall NUF registreringer: ”Frem til 2013”

FirmaHjelp største NUF leverandør på 2000 tallet og en pådriver for bedre AS rammevilkår

Firmahjelp har vært en av pådriverne for denne utviklingen. Vi har hele tiden ment at kostnaden og kompleksiteten forbundet med å starte AS har vært for høy og vi har kjempet for bedre rammevilkår for Norske gründere. Det Norske aksjeselskapet var laget for store virksomheter og presset alle, både store og små gründere, inn i et tungt og kostbart regime.

Det gleder oss i dag, at myndighetene har tatt alle de små gründerne på alvor. Det har tatt 10 år, men i dag er AS blitt en gründervennlig selskapsform som utkonkurrer NUF.

// Suksessen til NUF omtales hyppig i media på 2000 tallet

NUF'ene på fremmarsj

Finansavisen 26.04.2010: ”NUF’ene på fremmarsj”
Saken i Finansavisen omhandler at hver femte nyopprettede selskap er et NUF, en økning på 33 % fra året før.

Tusener fristet av null aksjekapital

Aftenposten 04.02.2011: ”Nye tusener fristet av null aksjekapital”
Saken i Aftenposten omhandler fortsatt økende antall NUF registreringer, på tross av økende skepsis og advarsler.

Før NUF ble en mulighet var enkeltpersonforetak eneste reelle alternativ til AS, et alternativ som er helt håpløst risikofylt siden du er personlig ansvarlig for hele selskapets gjeld og forpliktelser. Du kan heller ikke ansette deg selv og du går dermed glipp av alle sosiale goder. Skattemessig dyrt er det også fordi alt overskudd skattes som om det var lønn, uten mulighet til å opparbeide egenkapital i bedriften. Fortsatt har enkeltpersonforetak samme dårlige vilkår mens AS er blitt Norges beste selskapsform.