Hva har skjedd med NUF?


Oppsummering: NUF var en fantastisk mulighet for Norske gründere på 2000 tallet fordi man fikk samme rettigheter som AS, men til en betydelig lavere inngangsbarriere. Som en respons på den økende NUF populariteten satte myndighetene i gang en betydelig forenklingsprosess for AS. Samtidig har NUF slitt med økende mistillit blant banker, leverandører og kunder. Nå har rammevilkårene til AS blitt så bra at en skattefri omdanning til AS bør vurderes for de som ønsker en mer seriøs selskapsform.

AS forenklinger har nøytralisert NUF fordelene

# NUF AS Kommentar
Tillit blant banker, leverandører og kunder Nei Ja
Krav til aksjekapital Nei Ja (Satt ned til 30 000 f.o.m jan 2012)
Gjelder nyetableringer. Skattefri omdanning fra NUF til AS benytter verdiene i NUF'et som aksjekapital i AS'et.
Krav til revisjon av regnskapet Nei Nei (Fjernet for AS f.o.m mai 2011)
Krav til revisorgodkjent åpningsbalanse Nei Nei (Banker kan også godkjenne f.o.m juli 2013)
Mulighet for utbytte i inneværende regnskapsår Ja Ja (Mulig også for AS f.o.m juli 2013, men krever godkjenning av revisor)
Kan starte selskapet alene, uten varamedlem Ja Ja (Mulig også for AS f.o.m juli 2013)
Kan benytte aksjekapitalen til å dekke etableringskostnader Ja Ja (Mulig for AS f.o.m mai 2012)
Årlig vedlikeholdskostnad for NUF i UK. Ja (2750 pr år) Nei (AS skal årlig innrapportere aksjonærregisteroppgave, kalkuleres til ca. kr. 1000)

Jeg har allerede et NUF, hva bør jeg være klar over?

AS har fått bedre rammevilkår, både for nyetablerere og for de som har aktiv drift. Økende misnøye og skepsis mot NUF har resultert i at NUF'er har blitt uglesett av banker, finansieringsinstitusjoner, leverandører og også noen kunder. Alle som har et NUF i dag bør derfor vurdere om platformen er egnet til videre drift.

Skattefri omdanning fra NUF til AS

Skattefri omdanning er myndighetenes løsning til de som har et NUF registrert i dag, og som ønsker en overgang til AS. Myndighetene har lenge jobbet for at Norske gründere skal velge en Norsk selskapsform slik at de 12 000 NUF'ene som allerede er registrert i Norge i dag skal kunne omdanne til AS på en relativt enkel og rimelig måte.

Skattefri omdanning innebærer at allerede opptjent egenkapital i NUF'et (balansen pr. 31.12) benyttes som aksjekapital i et nytt AS. Slik slipper man å skyte nye 30 000 for å starte AS. Omdanningen skjer skattefritt og må gjøres mellom 01. jan og 01. juli.