Revisjonsplikt for aksjeselskap fjernet (fra mai 2011)

Tidligere var det slik at alle AS, uavhengig av størrelse, måtte ha årlig revisjon. Mens alle andre selskapsformer slapp årlig revisjon hvis de hadde omsetning under 5 mill. i året. Revisjonsplikten representerte en relativ stor årlig utgift for eiere av et aksjeselskap. Selv de minste selskapene måtte regne med 20 − 30 000 kroner i årlige revisorkostnader, hvilket i seg selv er et argument for å velge NUF fremfor AS.

I 2011 ble revisjonsplikten lik for alle, uavhengig av selskapsform. Denne endringen var første av en rekke betydningsfulle forbedringer for AS og ville i følge tall fra SSB innebære at 68 % av alle AS kunne velge bort revisjon.


// Noen av de mange omtalene i pressen vedrørende revisjonsfritak for AS:


Giskes revisjonsstopp gir AS boom Milliardlettelse for norske småbedrifter Etableringsboom med nye revisjonsregler

Revisjonsfritak gjelder i tilfeller hvor:

  • Selskapet har under 5 millioner i driftsinntekter
  • Selskapet har under 20 millioner i balansesum
  • Selskapets ansatte må til sammen ikke utføre mer enn 10 årsverk