Krav til minimum aksjekapital satt ned til 30 000 (fra jan 2012)

For første gang er minstekravet til aksjekapital satt ned. Dette som et ledd i myndighetenes forenklinger for næringslivet, og oppdemmingen av NUF etableringer vi har sett de siste 10 årene. Den siste endringen ble minstekravet til aksjekapital satt ned til kr. 30 000, med virkning fra 01 januar 2012.

...og fra mai 2013 utformet myndighetene mulighet for skattefri omdanning fra NUF til AS som et ledd i forenklingene for å starte AS.


// Noen av de mange omtalene i pressen vedrørende lavere aksjekapital for AS:


NA24 - Billigere å starte AS Venter rush av nye AS-er Terskelen er blitt lavdere for AS

Utvikling av minstekrav til aksjekapital:

I 1999 aksjekapitalkravet satt opp fra kr. 50 000 til kr. 100 000, med de konsekvenser at mange levedyktige bedrifter ble tvangsoppløst fordi de ikke greide å tilpasse seg det økende minstekravet til aksjekapital.

  • 1910 = 3000
  • 1957 opp til 10 000
  • 1976 opp til 50 000
  • 1999 opp til 100 000
  • 2012 NED til 30 000