Forbedringer av aksjeselskapsformen:

  • Fjerning av revisjonsplikten for små AS
  • Aksjekapitalkravet satt ned til 30 000 kroner
  • Ikke lenger et krav til at revisor skal godkjenne åpningsbalansen (bank kan gjøre det)
  • Ikke lenger krav til varamedlem, man kan nå starte selskapet alene
  • Mulighet for interim utbytte (uttak av utbytte I inneværende regnskapsår)
  • Aksjekapitalen kan benyttes til å dekke etableringskostnader

AS forenklinger

AS forenklinger # Gjeldene fra
Krav til aksjekapital Ja (Satt ned til 30 000 f.o.m jan 2012)
Gjelder nyetableringer. Skattefri omdanning fra NUF til AS benytter verdiene i NUF'et som aksjekapital i AS'et.
Krav til revisjon av regnskapet Nei Fjernet f.o.m mai 2011
Krav til revisorgodkjent åpningsbalanse Nei Banker kan også godkjenne f.o.m juli 2013
Mulighet for utbytte i inneværende regnskapsår Ja Mulig f.o.m juli 2013, men krever godkjenning av revisor
Kan starte selskapet alene, uten varamedlem Ja Mulig f.o.m juli 2013
Kan benytte aksjekapitalen til å dekke etableringskostnader Ja Mulig f.o.m mai 2012
Skattefri omdanning fra NUF, EPF og DLS til AS Ja Mulig f.o.m mai 2013
Tillit blant banker, leverandører og kunder Ja Norges mest anerkjente selskapsform