AS i dag, bare fordeler?

I dag er AS blitt så gründervennlig og overkommelig prismessig at det ikke finnes noen gode grunner for å velge NUF fremfor AS dersom du har kr. 30 000 i aksjekapital. For de som har NUF gir Skattefri omdanning fra NUF til AS mulighet til å benytte verdiene i NUF'et som aksjekapital i AS'et

Aksjeselskapet er Norges mest anerkjente og beste selskapsform.

Fordeler med AS:

  • Ikke personlig risiko.
  • Ikke revisjonsplikt.
  • Økonomisk fleksibilitet.
  • Gunstige sosiale rettigheter som ansatt.
  • Minstekravet til aksjekapital er satt ned 30 000 kroner.
  • Krav til at en revisor godkjenner åpningsbalansen er fjernet ved kontantinnskudd av aksjekapital.
  • AS er den mest anerkjente selskapsformen blant banker, kunder og leverandører.
  • Aksjekapitalen kan benyttes til å dekke etableringskostnader.
  • Krav til varamedlem er fjernet, du kan nå starte selskapet alene.
  • Mulighet for interim utbytte (uttak av utbytte I inneværende regnskapsår).