Hva har skjedd med AS?


Oppsummering: Mye har skjedd med AS de siste årene – og alt er positivt. Aksjekapitalkravet er satt ned til kr. 30 000, revisjonsplikten er fjernet og nå også skattefri omdanning fra NUF til AS. Dette er bare noen av de mange forbedringene som har kommet de siste årene.

At forenklingene skyldes et ønske om å demme opp for NUF, og ikke nødvendigvis for å gi gründere bedre rammevilkår er ikke så viktig. AS har fått gode rammevilkår, og fra mai 2013 er det også mulig å omdanne NUF til AS skattefritt. Det innebærer at de 12 000 NUF'ene som er registrert i Norge endelig kan bytte til AS på en relativt enkel og rimelig måte.

AS forenklinger

AS forenklinger # Gjeldene fra
Krav til aksjekapital Ja (Satt ned til 30 000 f.o.m jan 2012)
Gjelder nyetableringer. Skattefri omdanning fra NUF til AS benytter verdiene i NUF'et som aksjekapital i AS'et.
Krav til revisjon av regnskapet Nei Fjernet f.o.m mai 2011
Krav til revisorgodkjent åpningsbalanse Nei Banker kan også godkjenne f.o.m juli 2013
Mulighet for utbytte i inneværende regnskapsår Ja Mulig f.o.m juli 2013, men krever godkjenning av revisor
Kan starte selskapet alene, uten varamedlem Ja Mulig f.o.m juli 2013
Kan benytte aksjekapitalen til å dekke etableringskostnader Ja Mulig f.o.m mai 2012
Skattefri omdanning fra NUF, EPF og DLS til AS Ja Mulig f.o.m mai 2013
Tillit blant banker, leverandører og kunder Ja Norges mest anerkjente selskapsform

Bakgrunn for forenklingene

Gudmund Knudsen - Forenklinger AS De siste årene har aksjeselskapsformen blitt betydelig bedre både for de som skal starte nytt firma, og for de eksisterende små og mellomstore bedriftene. Fjerning av revisjonsplikten og lavere aksjekapitalkrav er muligens de to viktigste eksemplene på forbedringer.

Disse endringene har bakgrunn i advokat Gudmund Knudsens utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven» og den rød-grønne regjeringens ønske om å gjennomføre forenklinger i rammevilkårene til næringslivet.