D – Skattefri omdanning

Nyhet! Ny lovendring åpner for skattefri omdanning fra NUF til AS. Opparbeidede verdier i ditt NUF kan overføres til nytt AS uten beskatning. Formålet med endringen er å legge til rette for at NUF'er med alminnelig skatteplikt til Norge, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge.

Skattefri omdanning av NUF

Regjeringen: ”Skattefri omdanning av NUF”
...kan bare ha virkning fra 1. januar i et inntektsår. Er det overtakende selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli, kan det overtakende selskapet, på tilsvarende vilkår som i første ledd, lignes for hele den overførte virksomheten mv. fra 1. januar samme år.

Regjeringen ved Finansdepartementet, Forskrift om "Skattefri omdanning av NUF"

Kan skattefri omdanning være interessant for deg?

Vær tidlig ute! Få vurdert hva det vil koste og sikre deg en plass innenfor tidsfristen. Skattefri omdanning må skje mellom 1. jan og 1.jul 2014 og vi forventer et skred av omdanninger i 2014.

Snakk med en ekspert Bestill vurdering Bestill skattefri omdanning


// Se også: Hva koster skattefri omdanning?
// Se også: Hva er fristene for skattefri omdanning
// Se også: Hva skjer etter bestilling av skattefri omdanning?Se alt du trenger å vite om skattefri omdanning