C – Skattefri fusjon av NUF og AS

Fusjon mellom NUF og AS kommer inn under internasjonale fusjonsregler og skal behandles i styret hvor det skal utarbeides relativt omfattende fusjonsbeskrivelser i Norsk og Engelsk versjon. Krever også fysisk representasjon hos domstolen i UK, og man må påregne ca. ett års tid før prosessen er fullført. Den klart mest kostnadskrevende av alternativene.

NYHET! Det er kommet en ny og bedre metode

Fra mai 2013 ble skattefri omdanning fra NUF til AS mulig. Dette er en ny metode tiltenkt for alle de 12 000 registrerte NUF'ene, og er den beste måten å bytte til AS på.