B – Starte AS, kjøpe NUF verdier

I motsetning til den ulovlige metoden å bytte til AS på, så er dette en fullt ut lovlig metode for å bytte til AS. Derimot er det ikke den beste eller rimeligste metoden. Å starte AS for deretter å kjøpe NUF verdiene vil medføre en skatterealisasjonen på 28 % av verdiene i NUF selskapet.

Hva om det ikke er verdier i selskapet?

Du kan mene at det ikke foreligger noen virkelige verdier der, men dette skal avgjøres av andre enn deg selv. I henhold til prinsippet om en armlengdes avstand skal en ekstern og kompetent person, f.eks revisor, vurdere regnskapsmessige og forretningsmessige verdier. Dette inkluderer goodwill og forretningsverdi.

Det er kostbart

Regn med minimum kr. 15 000 for verdivurderingen, i tillegg kommer registreringskostnader for nytt AS og andre avgifter og 28 % beskatning på eventuelle verdier i selskapet.

NYHET! Det er kommet en ny og bedre metode

Fra mai 2013 ble skattefri omdanning fra NUF til AS mulig. Dette er en ny metode tiltenkt for alle de 12 000 registrerte NUF'ene, og er den beste måten å bytte til AS på.