A – Starte AS, legge ned NUF

Tidligere måtte man først starte et nytt AS for deretter å legge ned NUF selskapet. Ulempen med dette er at man får en skattemessig realisasjon på 28 % av opparbeidede verdier i NUF'et. Mange benyttet derfor en ulovlig snarvei, ved å avslutte NUF selskapet for deretter å ta med verdiene over i det nye AS’et uten å rapportere om skatt til myndighetene.

// Dette er ulovlig!

Det er ulovlig å ta med verdiene over i et AS uten å rapportere om skatt til myndighetene, også i forhold til goodwill og forretningsverdi. Med andre ord vil det komme en skattemessig realisasjon på eksempelvis kundeportefølje, tilbud, nettsider som er kjøpt av leverandører varer med mer.


Hvis noen forteller deg at du kan slipp skatt ved å sette 0,- på selvangivelsen så forstår alle at dette er feil. Det samme gjelder verdiene du har i NUF selskapet.


Det er ulovlig å sette 0,-, og det er ulovlig å sette verdiene selv. Denne metoden kan gjøres lovlig, da ved å benytte en kompetent tredjepart/revisor (følger av prinsippet om en armlengdes avstand) til å vurdere verdiene. Se B - Starte AS, kjøpe NUF verdier.


// Stor sannsynlighet for kontroll


Myndighetene har utarbeidet en prosedyre for å omgjøre NUF til AS skattefritt. Det vil derfor være stor sannsynlighet for at alle de NUF som benytter andre metoder vil bli underlagt kontroll.
Se oversikt over alternative metoder for å bytte til AS

Ulovlig snarvei

Finansavisen 27.08.2013: ”NUF-eiere kan omdanne skattefritt
Saken i Finansavisen omhandler ulovligheten av å legge ned NUF uten å rapportere skatt til myndighetene, og at det nå er kommet en ny mulighet for de som ønsker å bytte til AS: Skattefri omdanning er mulig fra mai 2013.

Det er ikke bare ulovlig, det er heller ikke noe særlig å spare

Du vil med denne ulovlige metoden måtte betale 18 000 kroner, i tillegg til at det er stor fare for straffeskatt. Ved å benytte den nye skattefrie omdanningen til AS, gjeldene fra mai 2013 vil du kun betale ca kr 7000,- mer.


Gitt at du velger denne ulovlige metoden og setter null på alle verdier, vil du gjøre noe ulovlig og utsette deg selv for kontroll, skjønnsmessig vurdering av virkelig verdi, 28 % realisasjonsskatt av disse verdiene, samt straffeskatt på toppen av dette.


NYHET! Det er kommet en ny og bedre metode

Fra mai 2013 ble skattefri omdanning fra NUF til AS mulig. Dette er en ny metode tiltenkt for alle de 12 000 registrerte NUF'ene, og er den beste måten å bytte til AS på.