Hvorfor bytte til AS?


Oppsummering: Mange som har NUF i dag har følt skepsisen fra bank, leverandører og samarbeidspartnere. Samtidig har det ikke eksistert noen god og rimelig metode for å bytte til AS – Før nå. Skattefri omdanning fra NUF til AS er mulig fra mai 2013.

Fordelene til NUF er skrumpet inn. Det er minstekrav til aksjekapital i AS, men nå er det mulig å benytte balansen i NUF som aksjekapital i et nytt AS ved skattefri omdanning. I tillegg er NUF blitt så uglesett at det er en ulempe også for de som per i dag ikke har behov for lån eller kreditter, men som kan tenkes å få et slik behov I fremtiden.

Hvordan kan jeg bytte til AS?

Bytte til AS alternativer Lovlighet Kostnad Beskrivelse
Skattefri omdanning


Anbefalt!
Lovlig Totalpakke:
 • Pris: 20 000,-
 • + Avgift Brreg: 5666,-
 • Totalt kr: 25 666,-

Inkluderer:
 • Total dokumentspakke
 • Inkludert revisor (påkrevd)
 • Sletting av NUF
 • Stiftelse av AS
 • Registrering av MVA:
 • Dokumentasjon til ligningsmyndigheter

Skattefri omdanning er det nyeste alternativer og ble til etter en lovendring 24. mai 2013. Metoden er tiltenkt for at de 12 000 NUF'ene som er registrert i Norge i dag skal kunne omdanne til AS på en relativt enkel og rimelig måte. Innebærer at balansen pr. 31.1 benyttes som aksjekapital i et nytt AS. Omdanninngen skjer skattefritt og må gjøres mellom 01. jan og 01. juli.

Les mer...


Snakk med en ekspert

Skattefri fusjon av NUF og AS Lovlig
 • Pris fra : 75 000,-
 • + Avgift Brreg: 5666,-
 • + Aksjekapital: 30 000,-
 • Totalt ca: 110 000,-

Fusjon mellom NUF og AS kommer inn under internasjonale fusjonsregler og skal behandles i styret hvor det skal utarbeides relativt omfattende fusjonsbeskrivelser i Norsk og Engelsk versjon. Krever også fysisk representasjon hos domstolen i UK, og man må påregne ca. ett års tid før prosessen er fullført. Den klart mest kostnadskrevende av alternativene.

Les mer...

Starte AS, legge ned NUF Ulovlig!
 • Pris: 12 200,- *
 • + Avgift Brreg: 5666,-
 • + Aksjekapital: 30 000,-
 • Totalt ca: 48 000,-
 • + 28 % realisasjonsskatt på verdier i NUF selskapet.
 • * Stifte AS: kr. 5000,-
 • * Avviklingsregnskap NUF: kr. 4900,-
 • * Avvikling NUF/LTD: kr. 2300,-

Det er ikke lov å legge ned NUF og starte nytt AS uten å rapportere skattemessige verdier til myndighetene. Dette gjelder også immatrielle verdier som goodwill og forretningsverdier. Likevel er dette en metode som noen aktører på nettet tilbyr, vi advarer på det sterkeste å la seg lure. Se også advarsler omtalt i media.

Fare for kontroll og straffeskatt!

Les mer...

Starte AS, kjøpe NUF verdier Lovlig
 • Pris: 12 200,- *
 • + Avgift Brreg: 5666,-
 • + Aksjekapital: 30 000,-
 • + Verdivurdering fra: 15 000,-
 • Totalt ca: 63 000,-
 • + 28 % realisasjonsskatt på verdier i NUF selskapet.
 • * Stifte AS: kr. 5000,-
 • * Avviklingsregnskap NUF: kr. 4900,-
 • * Avvikling NUF/LTD: kr. 2300,-

Dette er den lovlige metoden av alternativet ovenfor. Verdiene i selskapet skal vurderes av revisor/advokat e.l i henhold til prinsippet om en armlengdes avstand. Dette kan bli en relativt kostbar affære, påregn fra kr. 15 000 bare for verdivurdering, i tillegg kommer registreringskostnader for nytt AS og andre avgifter.

Les mer...

Grunner til å vurdere å bytte til AS

 • NUF har ikke lenger noen fordeler i forhold til AS (bortsett fra 0 i aksjekapital)
 • NUF innebærer en årlig vedlikeholdskostnad for LTD selskapet i UK (kr. 2300)
 • AS er den mest anerkjente selskapsformen i Norge
 • AS har fått betydelige forenklinger de siste årene:
  • Aksjekapitalkravet senket til 30 000
  • Revisjonsplikt fjernet (for små selskaper)
  • Krav om at åpningsbalanse skal godkjennes av en revisor er bortfalt.
  • Du kan starte selskapet alene, krav om varamedlem er fjernet.
  • Du kan foreta interim utbytte, slik det har vært mulig for NUF hele tiden.
 • ...og fra mai 2013, mulighet for skattefri omdanning fra NUF til AS.

Hva må jeg huske på ved et bytte til AS?

Vær oppmerksom på dine avtaler. Noen kan ha klausuler som åpner for krav til forhåndsgodkjennelse ved selskapsendringer. Et bytte til AS vil innebære et nytt organisasjonsnummer, hvilket også vil innebære at selskapet er en ny juridisk enhet.