Jeg har et NUF, bør jeg bytte til AS?

Myndighetene har innført betydelige forbedringer for AS, samtidig sliter NUF med stadig økende misnøye og skepsis.

Les mer...

Dine alternativer for å bytte til AS

Tidligere måtte man velge mellom ulovlig skatteunndragelse og en kostbar fusjonsprosess. Ny lovendring endrer alt.

Les mer...

Vurder skattefri omdanning til AS

Nå kan du omdanne NUF til AS skattefritt, uten å spytte inn 30000. Bruk eksisterende verdier i NUF'et som aksjekapital.

Les mer...

Frist for skattefri omdanning til AS

En skattefri omdanning må skje mellom 1.januar og 1.juli, men regnskapet i NUF'et må vurderes allerede før årsskiftet.

Les mer...